Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 i ogłosił konsultacje społeczne tego dokumentu

 9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (SZOOP). Tzw. uszczegółowienie programu w detalach opisuje obszary i dziedziny, w których będą ogłaszane unijne konkursy z nowego RPO. Wraz z akceptacją dokumentu rozpoczęły się jego konsultacje społeczne.

 

Uszczegółowienie uzupełnia zapisy nowego RPO, przyjętego 12 lutego 2015 roku przez Komisję Europejską.

 

Od 13 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu.

 

Uwagi, opinie oraz propozycje zmian zapisów do projektu SZOOP należy przesyłać do 27 kwietnia br. wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag (do pobrania poniżej) na adres: konsultacje_szoop@lubelskie.pl.

Dodano: 16 Kwiecień 2015
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 320999 osób