Polska Wschodnia będzie miała swój program!

 W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020 informujemy, że Komisja Europejska już w maju wyraziła zgodę na dodatkowe wsparcie dla tego makroregionu w formie dedykowanego programu. Obecnie trwają negocjacje jego treści.

 

24 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która przewiduje, że dla pięciu województw – lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego - powstanie specjalny program. Ma on stanowić dodatkowe wsparcie dla tego makroregionu. 

Obecnie negocjujemy z Komisją Europejską (KE) szczegółowe zapisy Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW). W dniach 22-23 lipca br. w Brukseli odbyła się pierwsza runda tych negocjacji. Przedstawiciele KE po raz kolejny potwierdzili, że nie kwestionują dodatkowego wsparcia dla Polski Wschodniej, jakim jest PO PW.

W latach 2014-2020 Polska Wschodnia otrzyma znacznie więcej środków unijnych niż w perspektywie 2007-2013. Tylko dla ww. województw będzie to 10,65 mld euro – 2 mld euro z PO PW i 8,65 mld euro z regionalnych programów operacyjnych (wcześniej łącznie 7,27 mld euro). Ponadto, beneficjenci z obszaru Polski Wschodniej  będą mogli ubiegać się o wsparcie z krajowych programów operacyjnych – Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza, Edukacja Rozwój i programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej.

Dodano: 04 Sierpień 2014
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 321069 osób