Perspektywa 2014-2020. Co dla firm?

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Związek Rzemiosła Polskiego w dniu 23 stycznia 2014 roku zorganizowały konferencję, podczas której zaprezentowano możliwości pozyskania dofinansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie unijnej.

Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Komisja Europejska, w rozporządzeniach unijnych na nową perspektywę, wskazała w jedenastu ogólnych punktach (tzw. celach tematycznych) obszary, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. Na dwa z tych celów, które są skierowane bezpośrednio do firm i dotyczą  ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności  przewidziano (w ramach ww. programów), prawie 16 mld euro.

W latach 2014-2020 zwiększy się także rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm. Szczególnie będzie to widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych. Tam, gdzie ryzyko niepowodzenia jest większe, stosowane będą dotacje.

Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla MŚP w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

Prezentacje oraz materiały z konkerencji mogą Państwo znaleść na stronie www.efs.gov.pl

Dodano: 26 Styczeń 2014
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 321005 osób