Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2013 – II runda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 ogłosiła II w 2013 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Wnioski o dofinansowanie należy zkładać poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl

 

w terminie: od  4  do  29 listopada 2013 r.

 

 w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30

 

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi (link)
 

 

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

 

Budżet Działania wynosi  1 628 516 989 EUR

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II w 2013 r. rundy aplikacyjnej wynosi  500 000 000,00  PLN
 

 

Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 40% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym:

  •  całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro,
  •  wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych

 

Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.

 

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

  •  na część inwestycyjną projektu – 40 milionów złotych,
  •  na część doradczą – 1 milion złotych,
  •  na część szkoleniową – 1 milion złotych.

 
Regulamin przeprowadzania konkursu

pobierz plik (414kB)

Kryteria wyboru projektów

pobierz plik (623kB)


Szczegółowe informacje na stronie: www.poig.parp.gov.pl

 

Dodano: 04 Listopada 2013
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 321002 osób