Rozpoczynają się konsultacje społeczne Programu Polska Wschodnia 2014-2020

 20 września 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach PO PW 2014-2020.

 

POPW 2014-2020 to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Cel ten będzie realizowany poprzez koncentrację działań programu na:

 • wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R,
 • wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji,
 • wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich
  i ich obszarów funkcjonalnych,
 • wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

Podstawę wyboru obszarów objętych wsparciem stanowi zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, wpisująca się w najważniejsze uwarunkowania krajowe i europejskie. Cele i zakres Programu są jednocześnie odpowiedzią na wybrane wyzwania rozwojowe nakreślone w projekcie Umowy Partnerstwa (UP) w odniesieniu do pięciu województw makroregionu.

Głównymi beneficjentami Programu będą: przedsiębiorcy, inicjatywy klastrowe, ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP PLK S.A.

Projekt Programu Polska Wschodnia 2014-2020 wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępny w formie on-line od 20 września 2013 r. na stronie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Uwagi dotyczące Programu będzie można zgłaszać w terminie do 25 października 2013 r. wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się pięć konferencji:

 • 1 października w Białymstoku – TITANIC Centrum Konferencyjno – Bankietowe, ul. Pogodna 16D
 • 2 października w Olsztynie – Hotel Wileński, ul. Knosały 5
 • 8 października w Lublinie – Centrum Konferencyjne Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Dobrzańskiego 3
 • 9 października w Rzeszowie – Hotel Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44
 • 10 października w Kielcach – Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6

Informacja o konferencjach oraz formularz rejestracyjny będą dostępne w zakładce Rejestracja na stronie www.polskawschodnia.gov.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją PO PW 2014-2020.

Dodano: 17 Wrzesień 2013
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 321066 osób