Strategia dla biznesu

Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju rozpoczęła swoją działalność od przeprowadzenia badań, szczegółowej analizy sytuacji gospodarczej i zbudowania "Strategii działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w MSP w podregionie bialskopodlaskim".

Przeprowadzenie badań i opracowanie strategii zrealizowano w ramach projektu pn. "Budowanie strategii działań i sieci współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w MŚP w podregionie bialskopodlaskim", który uzyskał wsparcie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działania 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy.

 

Strategia:

  • określa długookresowy plan działań na lata 2012 - 2017, definiujący wizję rozwoju i promocji przedsiębiorczości: "Podregion bialskopodlaski przyjazny przedsiębiorcom i inwestycjom".
  • jest dokumentem, który wspiera działania samorządów i rozszerza je o kwestie gospodarczew kontekście promocji i współpracy z biznesem.
  • jest próbą utworzenia sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w MSP w podregionie bialskopodlaskim.

  Strategia MSP

Dodano: 21 Październik 2012
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 321026 osób