Projekt "Budowa innowacyjnych farm fotowoltaicznych o mocy 1,98 MW w miejscowościach Mokre i Wólka Plebańska z wykorzystaniem cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych

 Inwestycja realizowana w ramach niniejszego projektu zlokalizowana będzie w miejscowościach Mokre i Rossosz w g. Rossosz, powiat bialski, woj. lubelskie. W wyniku realizacji projektu powstaną dwie innowacyjne farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,98 MW, wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii elektr. w systemie grid- connected.

Będą zajmowały się bezpośrednią przemianą energii słonecznej – promieniowania słonecznego – na energię elektryczną. W tym celu konieczna jest instalacja ogniw fotowoltaicznych, które połączone ze sobą szeregowo, uzyskują odpowiednie napięcie, natomiast równolegle uzyskują niezbędną moc. W skład instalacji PV będzie również wchodziła konstrukcja wspierająca, system regulacji i kontroli, urządzenia przekształcające prąd stały w prąd zmienny.

W ramach projektu planowany jest montaż modułów cienkowarstwowych (trzech rodzajów) o łącznej mocy 1,94 MW oraz modułów polikrystalicznych o mocy 0,04 MW. Moduły fotowoltaiczne będą zamontowane na stelażach wykonanych w wersji stacjonarnej, posadowionych bezpośrednio na gruncie. Zostanie im nadany odpowiedni kąt nachylenia (około 34º) względem kierunku padania promieni słonecznych, wynikający z geograficznego położenia farmy. Konstrukcja stelaży, składająca się z ram poziomych i pionowych, profili nośnych oraz elementów mocujących (łączących), zostanie wykonana z wysokiej jakości materiałów aluminiowych i stalowych. Będzie ona posiadać sprawdzoną statykę – wytrzymałość konstrukcji. Ramy osadzane zostaną w gruncie za pomocą specjalnych maszyn (kafar), przy czym głębokość osadzenia konstrukcji będzie zależała od konkretnych warunków panujących na miejscu montażu i ustalona zostanie w oparciu o nośność gruntu. Obok modułów fotowoltaicznych, jednym z kluczowych elementów instalacji PV są inwertery. Łączą one panele słoneczne z siecią elektryczną. Ich głównym zadaniem jest konwersja prądu stałego, wytworzonego przez moduł fotowoltaiczny, na prąd przemienny o parametrach sieci energetycznej.


Ponadto w skład konstrukcji farmy fotowoltaicznej wchodzą skrzynki rozdzielcze. Są one elementami, w których połączone są wiązki przewodów biegnących z modułów PV. Kolejną częścią składową są liczniki energii służące do pomiaru energii elektrycznej produkowanej przez instalację PV.
Trafostacja, czyli stacja transformatorowa planowana jest jako stacja kontenerowa o mocy dobranej do potrzeb jednostki wytwórczej. Niezbędnym elementem jest okablowanie instalacji fotowoltaicznej, które służy do transportu energii elektrycznej wytworzonej przez moduły PV do inwertera i z inwertera do sieci. W celu podłączenia instalacji farmy fotowoltaicznej i przesyłu wytworzonej energii do sieci elektrycznej niezbędne jest odpowiednie przyłącze do sieci elektrycznej. Po zakończeniu prac związanych z montażem farmy fotowoltaicznej, planowane jest przeprowadzenie audytu technicznego (TDD), prac ziemnych związanych z uporządkowaniem terenu oraz działań mających na celu zabezpieczenie terenu farmy – w tym: zamontowanie ogrodzenia wykonanego ze słupków metalowych oraz siatki, montaż systemu monitoringu i systemu oświetlenia terenu farmy oraz ustawienie budki strażniczej.
Wnioskodawca przewiduje zakup nowych środków trwałych.

Zakres projektu obejmuje:
• Kupno gruntu pod dwie farmy fotowoltaiczne (PV), niezbędne do umiejscowienia farmy na gruncie,
• Budowa konstrukcji stelażowych pod panele fotowoltaiczne, niezbędne do właściwego ułożenia paneli fotowoltaicznych,
• Budowa Trafostacji z okablowaniem, niezbędnej ze względu na konieczność wpięcia stacji do sieci energetycznej,
• Kupno i montaż paneli fotowoltaicznych, które przekształcają energię słońca w prąd stały,
• Kupno Inwerterów wraz z ich montażem, które zbierają napięcie wytworzone w panelach fotowoltaicznych,
• Montaż elektryczny farm PV, tj. połączenie wszystkich części składowych farmy niezbędny do wykonania przez doświadczonego elektryka,
• Okablowanie farm PV, czyli właściwe połączenie części składowych farmy kablami,
• Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obu farm, niezbędne ze względu na wymogi prawa budowlanego,
• Wykonanie monitoringu farm PV wraz z budową pomieszczenia sterowania monitoringu, które posłuży do zapobiegania kradzieży części farmy,
• Ogrodzenie farm PV.

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Dodano: 18 Luty 2016
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 321012 osób